National League of NursingNational League of Nursing

The Voice of Nursing Education

NLN Committees and Panels

Academy of Nursing Education Review Panel

Janet Phillips Nice, PhD, RN, ANEF, Chair
Marsha Howell Adams, PhD, RN, CNE, ANEF, FAAN
Maxine Adegbola, PhD, RN, CNE, ANEF
Kenya Beard, EdD, APRN, GNP, ANEF
H. Michael Dreher, PhD, RN, FAAN, ANEF
Joanne Noone, PhD, RN, CNE, ANEF, FAAN
Janice C. Palaganas, PhD, RN, NP, ANEF, FAAN, FSSH
Angela McNelis, PhD, RN, CNE, FAAN, ANEF – Board Liaison

Audit and Compliance Committee

Ann Marie P. Mauro, PhD, RN, CNL, CNE, FAAN, Chair
Mark C. Hand, PhD, RN, CNE 
Cheryl Killion, PhD, RN, FAAN
Angela M. McNelis, PhD, RN, CNE, FAAN, ANEF  
Anne Krouse, PhD, MSN, MBA, RN, Ex-Officio
Beverly Malone, PhD, RN, FAAN, Ex-Officio

Awards Committee

Vincent L. Salyers, EdD, RN, ANEF, Chair
Cynthia Brown, DNS, RN, AHN-BC, CNE
W. Jason Dunne, DNP, MN, BN, RN, CNE
Majeda El-Banna, PhD, RN
Malliga Jambulingam, PhD, RN, CEIM
Kathryn Whitcomb, DNP, RN, CHSE
Angela McNelis, PhD, RN, CNE, FAAN, ANEF, Board Liaison

Bylaws Committee

John Lundeen, EdD, RN, CNE, Chair
June Larson, EdD, RN, ANEF
Jane Mahowald, MA, RN, ANEF
Darrell Spurlock, PhD, RN, NEA-BC, ANEF
Odette Willis, MN, MBA, RN, CNE
Beverly Malone, PhD, RN, FAAN, Ex-Officio

Centers of Excellence (COE) Review Panel

Lisa Hopp, PhD, RN, FAAN–Chair
Kim Tharp-Barrie, DNP, RN, SANE
Laura Dzurec, PhD, PMHCNS-BC, ANEF, FAAN
Deborah Hoover, MSN, RN, CRNP
DeAnna Gapp, PhD, RN
Andrea Collins, DNP, NP, CNE
Demetrius Porche, PhD, APRN, FAAN, FN
Yolanda VanRiel, PhD,RN,OCN,CNE,ANEF
Renee Hoeksel, PhD, RN
John Lundeen, EdD, RN, CNE, COI – Board Liaison

Certified Nurse Educators (CNE) Board of Commissioners

Rita D’Aoust, PhD, RN, CNE, FAAN, Chair

Christopher Blackwell, PhD, ARNP, ANP-BC, CNE
Lori Candela, EdD, MS, APRN, FNP-BC, CNE
Mark Everett, DBA, DHCA, Public Member
Pamela Fifer, EdD, RN, CNE
Anne Fink, PhD, RN, CNE
Erin Killingsworth, PhD, RN, CNE
Rose Nieves, PhD, MSN, ARNP, FNP-BC, CNE
Debbie Rickeard, DNP, RN, CCRN, CCN, CNE
Terry Valiga, EdD, RN, CNE, FAAN, ANEF
Pamela Willson, PhD, RN, FNP-BC, CNE, NE-BC, FAANP
Mark Hand, PhD, RN, CNE, Board Liaison

Certified Nurse Educator (CNE) Test Development Committee

Carmella Mikol, PhD, RN-BC, CPNP-C, CNE, Chair
Rita D’Aoust, PhD, ACNP, CNE, FAANP
Pamela Fifer, MS, RN, CNE
Debbie Lindell, DNP, RN, CNE
Brenda Morris, PhD, RN, CNE
Judy Ogans, MS, RN, CNE
Kathleen Poindexter, PhD, RN, CNE
Debbie Rickeard, MSN, RN, CNE
Sharron Schlosser, PhD, RN, CNE
Rita Wunderlich, PhD, RN, CNE

Certified Nurse Educator (CNE) Test Item Writing Committee

Tammy Barbe, PhD, RN, CNE
Kristin Barbee, PhD, RN, CNE
Jodi Berndt, PhD, RN, CNE
Christopher Blackwell, PhD, RN, CNE
Tammy Buchholz, MSN, RN, CNE
Wendy Deras, MS, RN, CNE
Jeff Dyck, MSN, CNE
Pamela Fifer, MSN, RN, CNE
Cynthia Gaudet, PhD, RN, CNE
Anne Heyen, DNP, RN, CNE
Edna Hull, PhD, RN, CNE
Yolanda VanRiel, PhD, RN-BC, OCN, CNE, ANEF  
Amella Lanz, MSN, RN, CNE
Jane Leach, PhD, RN, CNE
Timothy Legg, PhD, RN, CNE
Carmella Mikol, PhD, RN-BC, CPNP-C, CNE
Joanne Noone, PhD, RN, CNE
Steven Pavloski, MSN, RN, CNE
Kathleen Poindexter, PhD, RN, CNE
Stacy Rosenberg, DNP, RN, CNE
Patricia Sharpnack, DNP, RN, CNE
Lisa Singleterry, PhD, RN, CNE
John Ujcich, MSN, RN, CNE

Constituent League Leadership Committee

Linda Kmetz, PhD, RN, Chair
Maude McGill, PhD, RN-BC
Karen Morin, PhD, RN, FAAN, ANEF
Rose Saunders, EdD, RN, CNE

Alyce Ashcraft, PhD, RN, CNE, ANEF
Mark Hand, PhD, RN, CNE – Board Liaison

Finance Committee

Anne Krouse, PhD, MSN, MBA, RN, Chair
Angela Amar, PhD, RN, FAAN
Michael Newsome, CRA
Mark A. Vogt, CPA
Launette Woolforde, EdD, DNP, RN-BC
Patricia Yoder-Wise, EdD, RN, NEA-BC, FAONL, FAAN, ANEF, Ex-Officio
Beverly Malone, PhD, RN, FAAN, Ex-Officio

Nominations Committee

Linda Moneyham, PhD, RN, FAAN, Chair
Gordon Gillespie, PhD, DNP, RN, CEN, CNE, CPEN, PHCNS-BC, FAEN, FAAN
Mary Lou Bond, PhD, RN, CNE, ANEF, FAAN 
Rachel Mack, PhD, DNP, APRN, C-FNP, CNE
Voncella McCleary-Jones, PhD, RN-BC, CNE, ANEF
Tonya Schneidereith, PhD, CRNP, CNE, CHSE-A
Stephanie D. Wynn, DNP, RN-BC, PMHNP-BC, COI

Nursing Education Perspectives Editors and Editorial Board

Marsha Howell Adams, PhD, RN, CNE, ANEF
Sandra L. Baker, DNP, RN, CNE, ANEF
Audrey Beauvais, DNP, MBA, RN, CNL
Kristina Thomas Dreifuerst, PhD, RN, CNE, ANEF
Betsy Frank, PhD, RN, ANEF
Karen H. Frith, PhD, RN, NEA-BC, CNE
Stephanie Jeffers, PhD, RN
Lynne Lewallen, PhD, RN, CNE, ANEF
Angela M. McNelis, PhD, RN, CNE, FAAN, ANEF
Carolyn W. Mosley, PhD, RN, CS, FAAN, ANEF
Teresa Shellenbarger, PhD, RN, CNE, ANEF
Kathleen Sitzman, PhD, RN, CNE, FAAN, ANEF
Diane M. Wieland, PhD, RN, PMHCNS-BC, ANEF
Joyce Fitzpatrick, PhD, RN, FAAN, Editor 
Linda J. Caputi, EdD, RN, CNE, ANEF Innovation Center Editor 
Barbara J. Patterson, PhD, RN, ANEF, Research Briefs Editor
Karen H. Frith, PhD, RN, NEA-BC, CNE, Emerging Technologies Editor
Leslie Block, Managing Editor

Public Policy Committee

Jessie Colin, PhD, RN, FAAN, Chair
Patricia Castaldi, DNP, RN, ANEF
Patrick DeLeon, PhD, JD
Kathleen Ennen, PhD, RN, CNE
Arlene H. Morris, EdD, RN
Nancy Ridenour, PhD, RN, APRN, BC, FAAN
Mark A. Vogt, CPA, Board Liaison

Research Grants Review Panel

Susan Luparell, PhD, ACNS-BC, CNE, ANEF, Chair

Angela Docherty, NursD, MPH, RN
Michael Gates, PhD, RN
Crystal Graham, PhD, RN, CHSE
Larry Slater, PhD, RN-BC, CNE
Marivic Torregosa, PhD, RN, FNP-BC
Elizabeth Van Horn PhD, RN, CNE
Amy Weaver, PhD, RN, CNE
Ann Marie Mauro, PhD, RN, CNL, CNE, FAAN - Board Liaison

Strategic Steering Committee

Patricia Yoder-Wise, EdD, RN, NEA-BC, FAAN, ANEF, Chair
Kathleen Poindexter, PhD, RN, CNE, ANEF, Chair-Elect
Leah Binder, MA, MGA
Linda Burnes Bolton, DrPH, RN, FAAN
Bob Dent, DNP, MBA, RN, NEA-BC, CENP, FACHE, FAAN, FAONL
Joanne Disch, PhD, RN, FAAN
Linda Everett, PhD, RN, NEA-BC, FAAN
Cheryl Hoying, PhD, RN, NEA-BC, FAAN, FACHE, FAONL
Angela McBride, PhD, RN, FAAN, FNAP, ANEF
Marilyn Oermann, PhD, RN, FAAN, ANEF
Cheryl Taylor, PhD, RN, FAAN
George E. Thibault, MD